Bezpečnost potravin

FAO: nový portál bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a rostlin

Vydáno: 1. 6. 2004
Autor:

International Portal for Food Safety, Animal and Plant Health (IPFSAPH) - umožňuje rychlé vyhledání a přístup z jednoho místa k současně platným normám, legislativním předpisům a jiným relevantním oficiálním materiálům týkajícím se bezpečnosti a jakosti potravin.

FAO zprovoznilo nový mezinárodní portál věnovaný bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a rostlin International Portal for Food Safety, Animal and Plant Health (IPFSAPH). Portál má umožnit rychlé vyhledání a přístup z jednoho místa k současně platným normám, legislativním předpisům a jiným relevantním oficiálním materiálům týkajícím se bezpečnosti a jakosti potravin. Portál, který v současnosti obsahuje 15497 záznamů, je k dispozici v anglické, francouzské a španělské verzi. Navigace a vyhledávání bude v budoucnu možné i v čínštině a arabštině. Obsah portálu zůstane v původním jazyku. Přístup ke všem informacím je zdarma. Finanční prostředky k vybudování portálu poskytly FAO, United States Department of Agriculture (USDA) a Standards and Trade Development Facility (STDF).

Informace je možné nalézt třemi způsoby – pomocí vyhledávání (Quick Search, Advanced Search), listování (Browsing) – dle komodit, temat, zemí a zdrojů informace a vyhledání pomocí klíčových slov použitých k indexaci stránek portálu (Keyword Finder).

Některé mezinárodní legislativní nástroje týkající se bezpečnosti potravin a zdraví zvířat a rostlin:

Mezinárodní nástroje

 • Normy
 • Codex Alimentarius

 • International Plant Protection Convention

 • World Organisation for Animal Health (OIE)

 • WTO-SPS Agreement

 • WTO-TBT Agreement

 • Convention on Biological Diversity (UNEP)

 • Cartagena Protocol on Biosafety to the CBD

 • Ramsar Convention on Wetlands

 • United Nations Convention on the Law of the Sea

 • Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)

 • Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (PIC)

 • The Biological and Toxins Weapons Convention

  Regionální nástroje

  • Legislativní rámec Evropské unie
 • EC Directive on GMOs — Directive 2001/18/EC (Deliberate Release of GMOs into the Environment)

 • Novel Food Regulation — Regulation 258/97/EC (Concerning Novel Food and Novel Food Ingredients)

 • Proposed Regulation on Genetically Modified Food and Feed

 • Forest reproductive materials — Council Directive 1999/105/EC

 • Decisions on the Bovine Spongiform Encephalopathy (mad cow disease) — Decision
 • 2001/8/EC and 2001/9/EC

 • Jiné regionální nástroje
 • The European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease

 • Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources

 • Bern Convention

  Další zákonné nástroje

  • OECD – Safety Consideration for Biotechnology (1992)

  • OECD Task Force for Safety of Novel Foods and Feeds

  • OECD Scheme for the Certification of Forest Reproductive Materials

  • FAO International Code of Conduct on Responsible Fisheries

  • Code of Conduct for the Import and Release of Exotic Biological Control Agents

  • Code of Conduct on Biotechnology as it relates to Genetic Resources for Food and Agriculture

  • UNIDO Code of Conduct for the Release of Organisms into the Environment

  • IMO Guidelines for the Control and Management of Ship’s Ballast Water to Minimize the Transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens

  • ICES Code of Practice on the Introductions and Transfer of Marine Organisms

   Adresa portálu http://www.ipfsaph.org/