Bezpečnost potravin

Falešně označená vejce v Rakousku

Vydáno: 13. 7. 2010
Autor:

Rakouská obchodní společnost prodávala vejce, která nakoupila v Polsku a v Maďarsku pod falešným označením regionálního domácího produktu.

Graz (lme) – Rakouskem otřásl skandál s vejci. Podle výsledků pátrání zveřejněných v největším rakouském deníku „Kleinen Zeitung“, měla jedna rakouská firma se statutem společnosti specializované na obchodování s vejci od srpna předchozího roku prodat více než 4 miliony kusů vajec pocházejících z Polska a Maďarska s falešným označením jako vejce z volného a podlahového chovu domácí provenience (Štýrsko). Obchodní společnost zřejmě nebyla schopna pokrýt poptávku po vejcích produkcí regionálních rakouských chovatelů nosnic a proto se rozhodla potřebná vejce dovézt ze zahraničí. Týden co týden se jednalo o dodávku 100 000 až 150 000 vajec, která byla označena etiketami štýrského regionálního produktu a transportována do rakouských obchodních řetězců a průmyslových podniků. Často dokonce docházelo k falešnému označení balení vajec jakostní značkou tzv. „AMA-Gütesiegel“.
 
Jak docházelo k obcházení kontrol, které provádějí „AMA“ (Agrarmarkt Austria) a „KAT“ “Kontrollstelle für artgemäße Nutztierhaltung” budou muset nyní objasnit vyšetřovatelé. Výrobní společnost Frischei, do které postižená firma patří, zajišťuje dodávky vajec nejenom do velkých obchodních řetězců v Rakousku, ale i do nemocnic a domovů důchodců, pekáren a továren na těstoviny.
 
Regionale Produktion unzureichend: Vier Millionen Eier falsch etikettiert, Kontrollen umgangen