Bezpečnost potravin

Extrusion Cooking. Technologies and Applications

Vydáno: 29. 4. 2004
Autor:

Extrusion Cooking. Technologies and Applications / Edited by Robin Guy.- 1.vyd., Boca Raton : CRC press, 2001. - 206 s., ISBN 0-8493-1207-8

Extruze představuje základní výrobní operaci pro řadu potravinářských výrobků. Nová publikace v Knihovně ÚZPI poskytuje přehledné informace o technologii extruze. V první části je popsána celá řada extrudérů a jejich použití při přeměně surovin na polotovary pro výrobu určitých potravinářských výrobků. Jsou uvedena kritéria pro výběr vhodného extrudéru a efektivní kontrolu průběhu extruze. Je diskutován vliv extruze na zvolené nutriční faktory a výživovou hodnotu výrobků. Druhá část je zaměřena na využití extruze při výrobě speciálních skupin potravinářských výrobků (snídaňových cereálií, snacků a výrobků pro malé děti). Každá kapitola se zabývá extrudovanými výrobky v rámci zvolené skupiny výrobků, specifickými požadavky na jejich výrobu a budoucími trendy.
Více informací o publikaci je k dispozici zde.
Publikace byla zakoupena v rámci Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.
Publikace bude po zpracování do fondu Knihovny ÚZPI přístupná čtenářům pod signaturou D 90960.