Bezpečnost potravin

Extrakt zeleného čaje příčinou hepatitidy?

Vydáno: 6. 6. 2003
Autor:

Odpovědnost za výskyt hepatitidy u 13 osob po konzumaci výrobku na hubnutí byla přisouzena lipofilním látkám obsaženým v extraktu zeleného čaje.

Dne 7. dubna 2003 uveřejnilo francouzské a španělské ministerstvo zdravotnictví tiskové prohlášení týkající se výrobku EXOLISE® vyráběného a prodávaného společností ARKOPHARMA, Carros, Francie. EXOLISE® je přípravek určený k redukci hmotnosti vyrobený na bázi vodno-etanolového lipofilního extraktu zeleného čaje. Povolení uvádět výrobek EXOLISE® na trh bylo firmě odebráno, neboť bylo ve Španělsku a Francii od roku 1999 zaznamenáno celkem 13 případů reverzibilní hepatitidy dávané do souvislosti s konzumací tohoto výrobku.
Rozhodnutí francouzského ministerstva zdravotnictví se týká lipofilních extraktů zeleného čaje vyrobených za pomoci vysokoetanolového extrakčního činidla. Netýká se nízkoetanolových extraktů nebo vodných extraktů a sušených listů zeleného čaje (v prášku). Extrakty zeleného čaje, které neobsahují lipofilní látky, nejsou tímto rozhodnutím dotčeny.
K uvedené tiskové zprávě se vyslovil 22. května 2003 výrobce zmíněného extraktu zeleného čaje, tj. švýcarská firma Emil Flachsmann. Uvádí, že jde o zcela novou informaci, že extrakty zeleného čaje mohou indukovat hepatitidu. Celou záležitostí se začal okamžitě zabývat a konstatoval, že okamžitě stahuje z prodeje vodno-etanolový lipofilní extrakt zeleného čaje (výrobek označený  0085927).
www.flachsmann.com