Bezpečnost potravin

Experti EU neuvolnili prodej GMO plodin

Vydáno: 30. 11. 2004
Autor:

Expertní skupina opakovaně zablokovala možnost šíření těchto plodin od května, kdy padlo šestileté moratorium Evropské unie na uvolnění trhu pro geneticky upravené potraviny.

Expertní skupina vlád zemí Evropská unie nezměnila zákaz dovozu geneticky modifikované kukuřice od americké biotechnické společnosti Monsanto, která je odolná proti kořenovým škůdcům, ačkoli již dříve ji Evropa uznala za bezpečnou lidem i životnímu prostředí.
Národní experti rozdělili své hlasy v poměru 8 ku 12 s tím, že pět dalších se hlasování nezúčastnilo, řekla tisková mluvčí Evropské komise Barbara Helfferich. Kvůli poměrnému hlasování, nemají ani odpůrci ani ti, kteří GMO rostliny podporují potřebnou většinu. Expertní skupina opakovaně zablokovala možnost šíření těchto plodin od května, kdy padlo šestileté moratorium Evropské unie na uvolnění trhu pro geneticky upravené potraviny. Přesto zůstávají v Evropě tyto potraviny považované za potencionálně nebezpečné jak zdraví člověka tak přírodě.
Odmítnutí expertní komisí musí ještě potvrdit ministři vlád EU, kteří na to mají tří měsíční lhůtu. Když rozhodnutí expertů neodmítnou, musí je ještě potvrdit vrcholné orgány Evropské unie, což se ovšem dá předpokládat. Evropský úřad bezpečnosti potravin (EFSA): http://europa.eu.int/comm/food/efsa_en.htm   již dvakrát potvrdil, že při uvolnění kukuřice MON 863 pro prodej na trhu „je velice nepravděpodobné, že by došlo k jakémukoli škodlivému dopadu na zdraví lidí nebo zvířat, nebo na životní prostředí“.
Agentura přinesla dobrozdání o neškodnosti geneticky modifikovaných plodin již v Dubnu, nicméně Německo si vyžádalo další odborné studie než by mohlo rozhodnout pro prodej těchto výrobku v Evropské unii. K Německu se připojila Velká Británie, Finsko, Švédsko, Portugalsko, Nizozemí, Francie a Estonsko. Naopak proti hlasovali zástupci Slovinska, Polska, Rakouska, Malty, Maďarska, Lucemburska, Litvy, Lotyšska, Kypru, Itálie, Řecka a Dánska. Slovensko, Irsko, Španělsko, Česká republika a Belgie se zdrželi hlasování.
Biotechnická společnost Monsanto se snaží získat povolení pro dovoz geneticky upravené kukuřice používané jako krmivo pro dobytek, nikoliv pro pěstování nebo pro výživu lidí. Bryan Hurely, mluvčí této firmy, označil pondělní jednání expertní komise za „zklamání“, vzhledem k tomu že agentura bezpečnosti potravin tento druh kukuřice doporučila. „Jsme zklamaní z toho, že proces schvalování neprobíhá rychleji,“ řekl Hurley. Přesto je mluvčí společnosti Monsanto přesvědčen, že situace bude stejná jako u upravené kukuřice NK603, která je odolná vůči přípravkům na hubení plevele a kterou Evropská unie minulý měsíc uvolnila k prodeji pro použití v potravinářství.
Expertní skupina se také v pondělí neztotožnila se snahu Evropské komise na zrušení národních zákazů prodeje geneticky modifikovaných výrobků v pěti zemích EU. Tento návrh nyní také míří k jednotlivým vládám, které o něm rozhodnou brzy na počátku příštího roku. Jeden ze zástupců evropského biotechnického průmyslů, Simon Barber z EuropaBio, obviňuje evropské země ze „znevažování zákonů, které sami vymysleli“. „Evropský úřad bezpečnosti potravin (EFSA) odmítl, všechny ty nové informace, kterými jej zásobují členské země odmítají geneticky upravené plodiny,“ říká Barber “ Nemají žádný vědecky podložený důkaz, proč by měli zákaz nadále udržovat.“
Hugo Charvát (EcoMonitor)

http://www.ekolist.cz
EkoList, 30. 11. 2004