Bezpečnost potravin

Evropští výrobci potravin chtějí vytvořit vlastní kodex o reklamě

Vydáno: 1. 4. 2004
Autor:

CIAA je iniciátorem záměru na vytvoření vlastního kodexu týkajícího se reklamy, jehož hlavním cílem je přispět k boji proti obezitě hlavně u dětí.

Evropský potravinářský průmysl připravuje vlastní kodex týkající se reklamy se zvláštním zaměřením na děti. Hlavním důvodem je zvyšování výskytu obezity, a to především u dětí. Iniciativa pochází z CIAA – federace výrobců potravin a nápojů v Bruselu (k členům patří všechny větší národní federace potravinářů z členských zemí EU, např. ANIA z Francie, BLL/BVE z Německa nebo Food and Drink Federation z Velké Británie) a měla by sloužit národním úřadům členských zemí EU.
K důležitým stanoveným cílům patří nepodporovat zbytečně velké porce, nabízet potraviny a nápoje jen v souvislosti se stravováním, nepodceňovat podporu zdravých vyvážených diet.
Odpůrci však naznačují, že kodex nepůjde dost daleko a že nebude k dispozici mechanismus, který by posoudil, zda jsou výrobci s kodexem v souladu, a že nebude docházet k sankcionování v případě nesouladu.
Zatím je vše jen na úrovni interních záměrů vzniklých v souvislosti s rozšiřujícími se diskusemi týkajícími se vlivu reklamy na děti. Většina členských států chce zakázat na potravinářských výrobcích všechna tvrzení zaměřená na děti a v tomto smyslu vyznělo i stanovisko k předpisu o zdravotních a nutričních tvrzeních.
EU Food Law, 4. 3. 2004, č. 158, s. 1