Bezpečnost potravin

Evropský workshop o reziduích pesticidů

Vydáno: 9. 4. 2008
Autor:

Evropský workshop o reziduích pesticidů se bude konat v Berlíně ve dnech od 1. do 5. června 2008.

V době od 1. do 5. června 2008 se bude v Berlíně konat Evropský workshop o reziduích pesticidů pořádaný Německým institutem pro posuzování rizik z potravin (BfR), který je předním evropským fórem pro diskuse a prezentace výsledků nejnovějších konceptů, výzkumů a vývoje v oblasti reziduí pesticidů v potravinách a nápojích. První workshop tohoto typu se uskutečnil v Nizozemí v roce 1996 a od té doby se pořádá pravidelně každým druhým rokem. Prezentované referáty a postery budou věnovány mj. tématům
Vzorkování a příprava vzorků
Zjednodušené a robustní způsoby čištění
Trendy v analytických technikách a metodologii
Aplikace Time-of-Flight hmotnostní spektrometrie (TOF-MS)
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)
Analytické hodnocení/akreditace jakosti
Legislativní otázky, harmonizované evropské MRLs (Směrnice o maximálních hodnotách reziduí pesticidů)
Monitorování reziduí pesticidů
Posuzování rizika paralelního působení několika pesticidů
Přívod pesticidů s potravinami a riziko pro spotřebitele
Více informací na webové stránce BfR.

http://www.rssl.com/ourservices/FoodENews/Newsletter.aspx?ENewsletterID=253