Bezpečnost potravin

Evropské centrum pro prevenci chorob

Vydáno: 1. 4. 2004
Autor:

K úkolům plánovaného „Centra“ patří získávání informací o méně známých chorobách a jejich přenosu, zdravotní monitoring, spolupráce s WHO a navrhování opatření pro zmírnění rozšíření chorob a jejich negativního dopadu.

Po schválení Evropským parlamentem by mělo „Evropské centrum pro prevenci chorob a dozor nad nimi“ být zřízeno ve Švédsku od r. 2005. Centrum by mělo být sítí vytvořenou ze sítí. Mělo by těsně spolupracovat s národními sítěmi a mezinárodními institucemi jako je WHO. Záměrem je mít malou, ale efektivní agenturu koordinující různé instituce v zemích EU. Na počátku by mělo mít 30 až 40 lidí a mělo by shromažďovat s shrnovat expertizy stovek vědců z celé Evropy.
Na počátku by centrum mělo získat přehled o diskutovaných chorobách (ptačí chřipka, SARS) a o chorobách neznámého původu a později by se jeho úkoly měly rozšířit o zdravotní monitoring.
Členové parlamentu nedávno zformulovali doplněk, podle kterého by centrum mělo mít stanoven jednoznačný postup spolupráce s WHO a mělo by koordinovat příslušné činnosti prováděné členskými státy.
Centrum má být řízeno zástupci parlamentu a také Komise a členských států.
Zdůrazňuje se nezávislost Centra, které má mít možnost komunikovat podle vlastní iniciativy v oblasti svého zájmu.
Centrum má být napojeno na systém rychlého varování.
EU Food Law, 2004, č. 12, s. 4