Bezpečnost potravin

Evropská komise jmenovala nové členy vědeckého výboru

Vydáno: 21. 8. 2004
Autor:

Evropská komise jmenovala 51 vědeckých pracovníků členy tří nově ustavených vědeckých poradních výborů.

Evropská komise oznámila jmenování 51 vědeckých pracovníků za členy tří nových vědeckých poradních výborů, jmenovitě Výboru pro spotřebitelské výrobky, Výboru pro zdravotní a environmentální rizika a Výboru pro nově objevená a identifikovaná zdravotní rizika. Nové výbory nahradí řadu dřívějších poradních výborů a budou Komisi poskytovat informace a rady z nejrůznějších tématických oblastí, včetně zdravotních rizik spojených s potravinami. Kompletní seznam nově jmenovaných poradců je uveden na adrese 
http://www.foodsafetytoday.com