Bezpečnost potravin

Evropská kampaň na podporu mléka

Vydáno: 25. 2. 2013
Autor: sukova1

Evropská nezisková organizace European Milk Forum (EMK) rozvinula tříletou informační kampaň „Milk, Nutritious by Nature".

Evropská nezisková organizace European Milk Forum (EMK) rozvinula informační kampaň „Milk, Nutritious by Nature“, která má probíhat 3 roky, až do listopadu 2014. Cílem je rozvinout diskusi o přednostech konzumace mléka mezi vědeckou komunitou a dalšími zainteresovanými stranami a veřejností. Kampaň, která probíhá v zemích Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Nizozemí, Irsko a Severní Irsko, je plně financována EMK.

Jednou z konkrétních aktivit byla konference „Healthy and balanced diets in the EU: How can milk and dairy help?“ konaná v listopadu 2012.

Dairy Ind. 77, 2012, č. 11, s. 6
Brožura „Milk, Nutritious by Nature


Další informace o kampani lze získat na adrese
office@milkforum.eu .