Bezpečnost potravin

Evropská aliance producentů masa usiluje o harmonizaci systémů jakosti

Vydáno: 12. 2. 2004
Autor:

Zástupci belgického, dánského, německého a nizozemského systému zajištění jakosti si stanovili za cíl vytvoření jednotného evropského systému zajišťování jakosti při  produkci masa a obchodování s ním.

V Evropské alianci producentů masa EMA (European Meat Alliance) se zástupci belgického, dánského, německého a nizozemského systému zajištění jakosti (Certus, QSG, QS a IKB) dohodli, že budou usilovat o harmonizaci národních systémů a vytvoření evropského systému využitelného v oblasti obchodu i produkce a zpracování masa. Zásada „průhledné produkce bezpečných potravin“ je sice v jednotlivých zúčastněných zemích naplňována, ale evropské řetězce požadují existenci jednotných systémů jakosti.
Za tímto cílem EMA objednala u nezávislé kontrolní společnosti vyhodnocení dosavadních národních systémů, při kterém budou určena silná a slabá místa těchto systémů. Pro harmonizaci bude nutné, aby národní systémy měly srovnatelnou strukturu, aby systematika kontroly byla rovnocenná. Přitom musí být využity znalosti a zkušenosti národních systémů. Do harmonizovaného systému však nemohou a nebudou zahrnuty určité zvýhodňovací faktory jednotlivých národních systémů. Takové faktory mohou zůstat v platnosti, pokud neovlivní bezpečnost a transparentnost systému, a pokud pouze jakožto doplňkové pozitivní vlastnosti vycházejí vstříc národním stravovacím zvyklostem nebo spotřebitelskému chování.
Prvním cílem je stanovení základních kriterií pro vepřové maso, kterými budou popsány faktory významné z hlediska bezpečnosti.

Fleischwirtschaft, 83, 2003, č. 12, s.53
Fleischerlei, 2003, č. 12, s. 6