Bezpečnost potravin

EuroFIR: nutriční složení potravin v Evropě

Vydáno: 11. 11. 2005
Autor:

Jde o výzkumný projekt financovaný z prostředků EU, který má sjednotit dosavadní systémy poskytující informace o nutričním složení potravin do jednoho systému, který bude využitelný v rámci celé Evropy. Je zprostředkován přístup k některým zdrojům informací o nutričním složení potravin.

Na světě existuje asi 150 tabulek a elektonických databází zaměřujících se na složení potravin. Hodnoty pro určitou položku mohou být v rámci těchto databází rozdílné a to z řady důvodů.

Prostřednictvím 6. rámcového programu výzkumu a technologického vývoje v EU je v prioritě “kvalita a bezpečnost potravin” financován projekt EuroFIR (European Food Information Resource Network).  Jde o evropskou základnu (Network of Excellence, NoE) pro databázové systémy zaměřující se na složení potravin. Uvedenou základnu tvoří 40 subjektů: univerzit, výzkumných institucí, malých a středních podniků (SMEs) z 21 evropských zemí. Cílem EuroFIR je vytvořit jedinou databázi údajů o složení potravin, která bude využitelná v rámci celé Evropy.

Projekt EuroFIR byl zahájen 1. ledna 2005 a bude financován Evropskou komisí do prosince 2009. Předpokládá se, že po tomto datu dojde k samofinancování. Koordinátorem projektu je Výzkumný ústav potravinářský (Institute of Food Research, IFR)  ve Velké Británii.

Více informací o projektu je k dispozici v internetových stránkách EuroFIR a v informační brožuře (viz příloha).

 

Příloha : Informační brožura k projektu EuroFIR [pdf ; 2166455 bytů]

 

Užitečné odkazy na informace o nutričním složení potravin:

* USDA: FNIC (Food and Nutrition Information Center)

* USDA–ARS (Agricultural Research Service): Nutrient Data Laboratory (NDL)

* USDA (United States Department of Agriculture)

* FAO: Food and Nutrition Division

* FAO: International Network of Food Data Systems (INFOODS)

* FAO (Food and Agricultural Organization of United Nations)

 

Trends in Food Science and Technology 16, 2005, č. 11, s. 507–509