Bezpečnost potravin

EUBTNET: systém dohledu nad katarální horečkou v EU

Vydáno: 27. 1. 2008
Autor:

Systém pro sběr, uchování, šíření a analyzování epidemiologických údajů o situaci týkající se katarální horečky.

EUBTNET je systém využívající internet k mezinárodnímu dohledu nad katarální horečkou v EU. V rámci EUBTNET se zajišťuje sběr, uchování, šíření a analyzování relevantních epidemiologických údajů o situaci týkající se katarální horečky v členských státech EU.
Používání systému EUBTNET má základní význam pro:
– zajištění dobře fungující a účinné výměny informací mezi členskými státy EU a Evropskou komisí z programů monitorování a dohledu nad katarální horečkou,
– stanovení nejvhodnějších opatření pro kontrolu onemocnění a ověřování jejich účinnosti a dále povolování bezpečného pohybu zvířat – druhů citlivých k tomuto onemocnění.
 
 
Vytvoření systému EUBTNET podpořila Evropská komise svým rozhodnutím 2007/367/ES z 25. května 2007. Více informací o EUBTNET je k dispozici v prezentaci tohoto systému (viz příloha).
 
Příloha: The EU-BTNET system (pdf, 2,3 MB, 33 stran)

Evropská komise