Bezpečnost potravin

EU zjednodušuje strategii marketingu vajec

Vydáno: 17. 3. 2006
Autor:

Standardy pro trh vajec platné od 1.ledna 2007 zpřesňují značení a zjednodušují orientaci kupujících.

Evropská unie přijala jednodušší standardy pro trh vajec, které budou platit od 1. ledna 2007. Nová legislativa má usnadnit spotřebitelům orientaci pokud jde o kvalitu a hmotnost nakupovaných vajec a také snadnější zjistitelnost jejich původu. Dokument EU upozorňuje zejména na to, že třída vajec A má být označena jako taková bezprostředně po jejich snesení, aby se zabránilo podvodným praktikám a dále že všechna balicí střediska musí odpovídat standardům EU. Od členských států se požaduje, aby vypracovaly systém pokutování těch balicích firem nebo farmářů, kteří nesplnili směrnice EU.
Přijatá legislativa se vztahuje na všechna vejce vyrobená v EU nebo importovaná do EU, pokud dovážející země neschválí určité úpravy, nebo pokud jde o prodej vajec z farem přímo spotřebitelům.

Agra Europe, 2006, č. 2197, s. EP/10