Bezpečnost potravin

EU vydala aktualizovaný přehled výskytu BSE

Vydáno: 7. 9. 2002
Autor:

rizikové kategorie v členských i ostatních zemích podle míry nákazy BSE

EU sleduje vývoj situace v oblasti výskytu BSE v členských i ostatních zemích a v polovině prosince 2001 zveřejnila přehled výskytu a zařazení zemí do rizikových kategorií. Existují 4 kategorie zemí podle míry rizika nákazy BSE:
1. vysoce nepravděpodobné riziko,
2. nepravděpodobné riziko, ale není možné ho vyloučit,
3. pravděpodobné riziko i když ještě nebylo potvrzeno nebo potvrzeno v malém rozsahu,
4. riziko BSE potvrzeno ve velkém rozsahu.
Do kategorie 4 spadá Portugalsko (s 597 případy BSE) a Velká Británie (s 253 268 případy BSE).
Do kategorie 3 patří tyto státy: Belgie (61 případů BSE), ČR (2), Dánsko (9), Francie (443), SRN (131), Irsko (756), Itálie (43), Nizozemí (21), Slovensko (4), Španělsko (79), Švýcarsko (400).
Kvalita potravin, 2002, č.1, s. 31