Bezpečnost potravin

EU uvolní na likvidaci povodní v ČR 1,3 miliardy korun

Vydáno: 31. 10. 2002
Autor:

povodně, balík projektů, ISPA, Finanční memorandum, obnova, opravy, rekonstrukce, Phare, finance, doprava, ŽP, komunikace, budovy, dobrovolníci, sociální a právní poradenství, odstraňování trosek,

PRAHA (ČIA) – Finanční memorandum pro balík projektů na odstraňování popovodňových škod v rámci programu ISPA v hodnotě 900 milionů korun a pro další dva balíky pomoci v hodnotě 340,5 milionu korun definitivně odsouhlasila Evropská unie. Slavnostní podpis memorand se uskuteční za účasti náměstka ministra financí Zdeňka Hrubého a vedoucího Delegace Evropské komise v České republice Ramiro Cibriana v pátek 25. října. ČIA to oznámil zástupce Delegace Evropské komise v ČR Dušan Ondrejička.
Od pátku tedy bude možné začít financovat projekty na popovodňovou obnovu v celkové výši 1,3 miliardy korun. „Rychlost a efektivnost přípravy projektů financovaných EU ukázala schopnost skvělé spolupráce příslušných českých úřadů a Evropské komise,“ řekl v souvislosti s rozhodnutím EU Cibrian.

Podpis Finančního memoranda programu ISPA umožní příslušným českým institucím proplatit kontraktorům práce prováděné při potřebných opravách a rekonstrukcích v rámci programu. Evropská komise vzala na vědomí krizovou situaci, způsobenou srpnovými povodněmi a zavedla zjednodušené a zrychlené procedury pro veřejné soutěže a uzavírání kontraktů. Mnoho přípravných prací již bylo dokončeno a opravy a rekonstrukční práce tak mohou začít okamžitě.

Z programu Phare bylo na popovodňovou pomoc realokováno 340,5 milionu korun v rámci Národních programů Phare pro roky 2001 a 2002. Příslušná grantová schémata začala fungovat na konci září. V rámci prvního grantového schématu určeného na ostraňování následků povodní již musela vedení Jihočeského, Ústeckého, Středočeského a Plzeňského kraje do 18. října podat návrhy projektů na rekonstrukce místní dopravní infrastruktury a infrastruktury životního prostředí.

V rámci druhé části grantového schématu Phare byly k podání projektů na pomoc místním komunitám vyzvány nevládní a neziskové organizace v Jihočeském, Ústeckém, Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Karlovarském kraji a v Praze. Uzávěrka pro podání návrhů je do konce října. V rámci programu je k dispozici 30 milionů korun, které by měly přispět na opravy a rekonstrukce zaplavených budov, mobilizaci dobrovolníků, sociální a právní poradenství a odstraňování trosek.

Celková suma podpory Evropské unie v roce 2002 by měla podle očekávání doáhnout částky 6,3 miliardy korun (přibližně 197 milionů eur), zatímco celková suma, kterou EU poskytla České republice od roku 1990 tak dosáhne hodnoty více než 36 miliard korun (přibližně 1,1 miliardy eur).

ICEU-EkoList, 24.10.2003 (Mik)