Bezpečnost potravin

EU ustavila novou poradní skupinu pro bezpečnost potravin

Vydáno: 5. 9. 2004
Autor:

EK ustavila novou Poradní skupinu (Advisory Group on the Food Chain and Animal and Plant Health), reprezentující spotřebitele, potravinářský průmysl, obchodníky a zemědělce, pro konzultace veškerých otázek týkajících se bezpečnosti potravin v rámci celého potravinového řetězce.

Evropská komise oznámila ustavení nové Poradní skupiny (Advisory Group on the Food Chain and Animal and Plant Health), reprezentující spotřebitele, potravinářský průmysl, obchodníky a zemědělce, která bude s EK konzultovat veškeré otázky týkající se bezpečnosti potravin v rámci celého potravinového řetězce. Poradní skupina pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin bude mít 45 členů a bude se scházet minimálně dvakrát do roka. Bude se důsledně zabývat potravinovou politikou, a to především pokud se týká přístupu EK k bezpečnosti potravin označovaného jako „z pole na stůl“ („farm to fork“, který si klade za cíl dosáhnout co nejvyšší úrovně ochrany zdraví pro spotřebitele evropských potravin. Předpokládá se, že první zasedání skupiny se uskuteční koncem letošního roku. Skupina nahrazuje pět existujících orgánů, jmenovitě Poradní výbor pro potraviny a čtyři stálé skupiny pro veterinární záležitosti, zdraví rostlin, krmiva a welfare zvířat. Mimo ustavení Poradní skupiny zamýšlí EK vytvořit internetové konsultační centrum pro záležitosti bezpečnosti potravin, které bude přístupné všem zainteresovaným evropským organizacím. Více informací na adrese

http://www.foodsafetytoday.com