Bezpečnost potravin

EU-USA: EU žádá WTO o potvrzení, že uplatňování sankcí ze strany USA a Kanady již není opodstatněné

Vydáno: 18. 11. 2004
Autor:

EU zpochybňuje další uplatňování sankcí proti svému vývozu ze strany USA a Kanady kvůli unijnímu zákazu dovozu hovězího z dobytka přikrmovaného hormony.

Brusel 8. listopadu 2004 – EU zahájila spor proti Kanadě a USA na půdě Světové obchodní organizace (WTO). EU zpochybňuje další uplatňování sankcí proti svému vývozu ze strany USA a Kanady kvůli unijnímu zákazu dovozu hovězího z dobytka přikrmovaného hormony. EU se domnívá, že tyto sankce jsou nezákonné, protože EU již zrušila ta opatření, která nebyla v souladu s pravidly WTO, v rámci sporu ve WTO, který vznikl již v roce 1998 a týkal se právě tohoto hovězího. Kanada a USA sankce zachovaly a zároveň odmítly napadnout směrnici, kterou EU přijala za účelem souladu s rozhodnutím WTO. Další informace: http://europa.eu.int/comm/trade/issues/respectrules/dispute/index_en.htm .
[Podkladový text IP/04/1345]: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1345&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en .

info@iceu.cz;
http://www.evropska-unie.cz
ZEK, Týden, 18. 11. 2004