Bezpečnost potravin

EU: Nařízení o označování GM potravin a krmiv vstoupila v platnost

Vydáno: 22. 4. 2004
Autor:

18. dubna nabyla účinnosti nařízení EU týkající se označování a vysledovatelnosti GM potravin a krmiv (EC) 1830/2003 a (EC) 1829/2003.

Podle nových pravidel musí být uveden v označení potravin a živočišných krmiv obsah GM přísad vyšší než 0,9 procenta. Tato informace musí být uvedena i u nebalených potravin jako např. u chleba a pečiva. Označeno nemusí být maso, mléko, vejce a jiné živočišné produkty pocházející od zvířat krmených GM krmivy.

Podle nového nařízení musí být záznamy o destinacích prodeje GM plodin archivovány po dobu 5 let.

Nové nařízení se zatím vztahuje na 16 GM produktů, které byly schváleny k prodeji v EU. Dalších 9 výrobků je ve schvalovacím procesu. Nové pravidlo platí i pro rostlinné oleje a jiné vysoce zpracované výrobky, např. sójový lecitin, vyrobené z GM surovin, i když tyto výrobky neobsahují ani DNA ani bílkoviny ze zpracovávané suroviny. Sektor krmiv bude novými pravidly pravděpodobně postižený více než sektor potravinářský, protože krmiva obsahující GM složky až do současnosti označena být nemusela.

Regulation 1829/2003 on GM food and feed

Regulation 1830/2003 on traceability and labelling of GMOs and the traceability of food and feed products from GMO

Authorisation