Bezpečnost potravin

EU Food Law

Vydáno: 23. 4. 2004
Autor:

EU Food Law - A practical guide / Goodburn, K. Boca: CRC Press, 2001. - 244 s., ISBN 0-8493-1215-9

Publikace je užitečným průvodcem složitou problematikou potravinové legislativy EU. Byla napsána významnými a uznávanými odborníky tak, aby i ti čtenáři, kteří se přímo nezabývají legislativou, mohli tomuto obsáhlému a někdy spletitému komplexu problémů prozumět. Úvod publikace je věnován vývoji potravinové legislativy EU a objasnění významu hlavních institucí v rámci legislativního procesu. První část se zabývá legislativními aspekty kontroly bezpečnosti potravin od výroby potravin (kontrola hygieny a výskytu kontaminantů), po nutriční složení a problematiku balení potravin (aditiva a materiály, které přicházejí do styku s potravinami).Ve druhé části se hodnotí, jak je v rámci potravinové legislativy EU zajišťěno, že spotřebitelé jsou dostatečně informováni o výrobcích, které kupují. Ve třetí části jsou uvedeny dvě případové studie, které ilustrují aplikaci potravinové legislativy EU v praxi na přikladu olejů určených ke smažení a funkčních potravin.
Publikace je určena především pro odborníky, kteří se zabývají vývojem nových potravinářských výrobků a jejich prodejem ve státech EU.
Více informací o publikaci je k dispozici zde (přístup přes kategorii Food Science and Technology, sekce např. A-Z Title index).
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací. Po zpracování do fondu Knihovny ÚZPI bude publikace k dispozici čtenářům.