Bezpečnost potravin

Escherichia coli produkující verocytotoxin – hodnocení rizik

Vydáno: 11. 4. 2013
Autor: berankova1

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zkoumá zdravotní rizika kmenů VTEC.

Vědečtí experti Úřadu EFSA oznámili, že v současné době není možné identifikovat, které kmeny  bakterií  VTEC (verocytotoxin-producing Escherichia coli) jsou potenciální příčinou onemocnění lidí. Za účelem pomoci manažerům rizik identifikovat zdravotní rizika pro lidi, EFSA předložil schéma pro zařazení kmenů VTEC podle jejich potenciálu být příčinou onemocnění. Tato práce byla provedena jako odpověď na požadavek Rakouského spolkového ministerstva  zdravotnictví.

VTEC (Escherichia coli produkující verocytotoxin) je skupina patogenních E. coli bakterií, které mohou být příčinou krvavého průjmu a hemolyticko-uremického syndromu u lidí, vážných potíží, které mohou vést k selhání ledvin a úmrtí.

Vědecký panel EFSA pro biologická rizika (BIOHAZ) hodnotil data z EU vztahující se k různým kmenům  VTEC, s přihlédnutím k jejich hlášené četnosti, vážnosti onemocnění u lidí a jejich spojení s epidemiemi. Vědecký panel došel k závěru, že momentálně není možné plně předpovědět potenciál kmenů VTEC (nalezených v potravinách) vyvolat onemocnění u lidí.

Vědecký panel BIOHAZ ale poskytl návod, který má pomoci autoritám veřejného zdraví v hodnocení rizik spojených s kmeny VTEC. Panel předložil schéma, které  bere v úvahu  detekci specifických genů  u  kmenů bakterií VTEC z potravin, zvířat a lidí. EFSA bude pravidelně přezkoumávat toto schéma  pro zkvalitnění  budoucího hodnocení rizik.

Kvůli malému množství hlášených případů u lidí  a nedostupnosti kompletních informací, vědečtí experti EFSA doporučili, aby všechny členské státy sbíraly komplexní data o kmenech VTEC, pokud budou detekovány. Precizní hlášení pomohou při předpovídání faktorů zodpovědných za vážnost infekcí a epidemií u lidí.

Panel BIOHAZ použil pro toto hodnocení data z Evropského systému dozoru (TESS data) poskytnutá ECDC (Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí) a ze Souhrnné zprávy EU o trendech a zdrojích zoonóz, původcích zoonóz a epidemiích šířících se z potravin v roce 2011, a dále data z relevantní vědecké literatury.

Zdroj:  EFSA 

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):