Bezpečnost potravin

Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition

Vydáno: 19. 4. 2004
Autor:

Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition. Vol. 1-10 / editor-in-chief Benjamin Caballero, editors Luiz C. Trugo, Paul M. Finglas.- 2nd ed. Oxford : Academic Press, 2003. ISBN 0-12-227055-X Encyklopedie je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici ve studovně Knihovny ÚZPI pouze k prezenčnímu studiu (signarury D 90397/1 - D 90397/10).

Desetidílná Encyklodedie potravinářských věd a výživy obsahuje více než 1 000 článků ze všech oblastí oboru. Příspěvky byly napsány významnými a uznávanými specialisty. Tabulky, grafy obrázky i rejstříky usnadňují čtenáři pochopení zvolené problematiky. Každý článek představuje souhrn současných vědomostí o daném tématickém celku. Encyklopedii lze považovat za velice užitečnou příručku pro široký okruh věděckých pracovníků, odborníků z potravinářského průmyslu, specialistů na výživu, novinářů i spotřebitelů, kteří se zabývají potravinami a výživou.
Více informací o encyklopedii lze získat na stránkách vydavatele zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.