Bezpečnost potravin

EK schválila směrnice pro salmonelu

Vydáno: 10. 8. 2006
Autor:

EK schválila 1. srpna 2006 dvě nové směrnice, týkající se snižování a kontroly výskytu salmonely u drůbeže a vajec v rámci EU.

EK schválila směrnice pro salmonelu
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 50133 ; Vydáno : 10.8. 2006Zdroj: Agronavigátor; Autor : Ing. Olga Kopáčová
EK schválila 1. srpna 2006 dvě nové směrnice, týkající se snižování a kontroly výskytu salmonely u drůbeže a vajec v rámci EU.

Evropská komise schválila 1.srpna t.r. dvě nové směrnice, týkající se snižování a kontroly výskytu salmonely u drůbeže a vajec v rámci EU. První směrnice vytyčuje zásady pro snižování výskytu salmonely u nosnic, což by mělo následně vést k nižšímu výskytu kontaminace salmonelou u vajec. Každá členská země bude povinna každoročně snižovat o určité procento počet nosnic infikovaných salmonelou, přičemž pro státy s vyšší úrovní kontaminace bude toto procento vyšší. První deadline je stanoven na rok 2008, ovšem členské státy musí předložit národní kontrolní programy snižování kontaminace nosnic salmonelou do začátku roku 2007. Druhá směrnice schválená EK se týká metod používaných ke kontrole salmonely u drůbeže, včetně povinné vakcinace od roku 2008 u nosnic v členských zemích, kde výskyt salmonely převyšuje 10 %. Salmonelóza je jedním z nejčastěji se vyskytujících alimentárních onemocnění, které postihuje každoročně tisíce lidí, často s velmi závažnými následky. Riziko tohoto onemocnění mohou podstatně snížit poměrně jednoduchá opatření. Snížení výskytu salmonely na úrovni farem se promítne do snížení jejího výskytu v celém potravním řetězci a napomůže ochraně spotřebitelů EU. Více informací na adrese

http://www.fdin.co.uk/news/index.php