Bezpečnost potravin

EK navrhuje schválení GM kukuřice NK603 pro potravinářské účely

Vydáno: 4. 7. 2004
Autor:

Evropská komise přijala návrh na schválení prodeje GM kukuřice variety NK603 a příslušných kukuřičných výrobků pro lidskou výživu. Rozhodnutí má padnout do tří měsíců.

Evropská komise přijala návrh na schválení prodeje potravin a potravinových ingrediencí vyrobených z GM kukuřice variety NK603, kterému předcházelo důkladné posouzení z hlediska bezpečnosti potravin a vývoj a vypracování validované detekční metody k zajištění vysledovatelnosti. Návrh nyní půjde do Rady ministrů životního prostředí, která bude mít na rozhodnutí o schválení variety NK603 tříměsíční lhůtu. Současně má Rada posoudit i další návrh, a to na schválení GM kukuřice NK603 pro krmné účely a průmyslové zpracování. I když budou oba návrhy schváleny, bude pro GM kukuřici NK603 a příslušné kukuřičné výrobky, povolena pouze jejich realizace na trhu pro krmivářské a potravinářské účely, pěstovat se ale musí mimo území EU a bude se dovážet. Více informací na adrese  http://www.foodsafetytoday.com