Bezpečnost potravin

EK: navrhla zvýšení příspěvku zemědělcům v ČR a SR

Vydáno: 27. 9. 2002
Autor:

příspěvky; pomoc; veřejná; zvýšení; povodně; zemědělci; ČR; SR; EU

Škody v důsledku povodní: Komise navrhuje zvýšenou podporu českým a slovenským zemědělcům.
Evropská komise dnes přijala návrh na poskytnuti pomoci revitalizujicím se zemědělským oblastem v ČR a na Slovensku, které byly težce zasaženy povodněmi z poloviny srpna. Komise chce dosáhnout tohoto cile doplněním programu SAPARD, nástroje předvstupni pomoci určeného pro zemědělství, způsobem, který by zvýšil strop veřejné pomoci z 50% na 75% a příspěvek EU ze 75% na 85% podílu, který představuje tato veřejná pomoc pro relevantní projekty programu SAPARD v postižených venkovských oblastech. „Stojíme při zemědělcích a venkovských komunitách, ktere letošní povodně tak krutě postihly. Tento návrh nám také umožní lépe reagovat na podobné vyjimečné přírodní katastrofy, které mohou v budoucnu postihnout kandidatské země. Doufám, že tento návrh bude členskými státy a Evropským parlamentem rychle přijat,“ uvedl komisař EU pro zemědělství Franz Fischler.
V polovině srpna 2002 došlo v ČR a na Slovensku k závažným škodám. Komise je toho názoru, že by EU měla být schopna přiměřeně reagovat na takové výjimečné přírodní katastrofy, kdykoliv k nim v kandidátských zemích dojde, a měla by při tom využívat různé nástroje včetně předvstupního programu SAPARD. Stavajici pravidla programu SAPARD neobsahují žádná ustanoveni, která by se týkala opatření uplatňovaných po přirodních katastrofách. Komise je přesvědčena, že opatření, která by napomohla obnově venkovských oblastí, spadají pod ustanovení v rámci programu SAPARD. Následně Komise navrhuje, aby byly přijaty specifické směrnice, které by umožnily zvýšit strop veřejné pomoci z 50% na 75% a příspěvek EU z 75% na 85% veřejné pomoci pro odpovidající projekty v oblastech postižených přirodními katastrofami.

ICEU – Speciál, 18. září 2002 (Mik)