Bezpečnost potravin

EK navrhla revidovaná pravidla o potravinových přísadách, zaměřená na snížení koncentraci dusičnanů a dusitanů

Vydáno: 22. 10. 2004
Autor:

Navrhované změny sníží povolenou koncentraci dusičnanů a dusitanů v masných výrobcích, zruší povolení používat klovatinové potravinové přísady, zruší povolení používat některé konzervační látky (paraben E216 a E217) a povolí užívání čtyř nových potravinových přísad.

Brusel 11. října 2004 – Evropská komise dnes schválila návrh na novelizaci Směrnice 95/2/EC, která se týká potravinových přísad jiných než barviv a sladidel. Navrhované změny sníží povolenou koncentraci dusičnanů a dusitanů v masných výrobcích, zruší povolení používat některé rostlinné gumy, např. ty, z nichž se vyrábějí „cukrovinkové kapsle“, zruší povolení používat některé konzervační látky – paraben (E216 a E217) a povolí užívání čtyř nových potravinových přísad. Viz též IP/04/479 : http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/479&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en  z dubna 2004 o předchozích opatřeních EU ke stažení želé-cukrovinek , IP/02/435: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/02/435&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=fr :  z března 2002 o želé-cukrovinkách obsahujících „konjak“ a IP/02/289 http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/02/289&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=fr z 21. února 2002 o unijním právu v oblasti potravinářství, i webové stránky generálního ředitelství : http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/additives/index_en.htm pro zdravotnictví a ochranu spotřebitele.
[Podkladový text IP/04/1201]: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1201&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en .

info@iceu.cz;
http://www.evropska-unie.cz .
ZEK, Týden, 20. 10. 2004