Bezpečnost potravin

EK bude každý týden zveřejňovat zprávy o varováních

Vydáno: 19. 2. 2004
Autor:

Zaměřené na nebezpečné výrobky v systému RAPEX a RASFF.

Brusel 9. února 2004 – Evropská komise zahájí vydávání týdenních souhrnů varování, které obdrží od členských států v souvislosti s nebezpečným spotřebním zbožím nepotravinářského charakteru. První souhrn je již k dispozici na webové stránce Komise : http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/overviews  věnované spotřebitelským záležitostem.
Každý týden na komisi obvykle dorazí 2 až 14 upozornění na nebezpečné výrobky, prostřednictvím celoplošného unijního systému rychlého varování RAPEX. Výstrahy se často týkají nebezpečí udušení, úrazů elektrickým proudem a požáru a nejčastěji upozorňují na hračky a dále na elektrické spotřebiče. Systém RAPEX byl nedávno posílen, neboť k 15. lednu nabyla účinnosti nová revidovaná Směrnice o celkové bezpečnosti produktů, jež firmám ukládá povinnost upozorňovat příslušné orgány na nebezpečné produkty (viz IP/04/53: http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/04/53|0|RAPID&lg=EN ). EU provozuje i další systém rychlého varování týkající se potravin a jejich nezávadnosti (RASFF), v jehož rámci se také každý týden zveřejňují upozornění na nebezpečí (viz IP/03/750: http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/03/750|0|RAPID&lg=EN ). Další informace o systému RAPEX a unijních pravidel zajištění bezpečnosti produktů jsou uvedeny zde: http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/index_en.htm .
[Podkladový text IP/04/183]: http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/04/183|0|RAPID&lg=EN&display= .

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU, Týden, 17. 2. 2004