Bezpečnost potravin

EHEDG: Evropské uskupení pro hygienické strojírenství a projektování

Vydáno: 9. 6. 2006
Autor:

Aktivity EHEDG, spolupráce se standardizačními institucemi v EU i USA, řada publikovaných dokumentů.

EHEDG je konsorcium výrobců potravinářského zařízení, výrobců potravin, výzkumných institucí a orgánů veřejného zdraví. Bylo založeno v roce 1989 s cílem podporovat hygienu během výroby a balení potravin.

Evropská legislativa vyžaduje, aby veškeré operace související s výrobou a balením potravin probíhaly hygienicky, aby hygienické požadavky splňovalo výrobní zařízení i výrobní prostory (směrnice ES č. 98/37/ES a 93/43/EHS). Jak vyhovět těmto požadavkům je ponecháno na průmyslu.

V rámci EU byl pověřen Evropský výbor pro standardizaci, CEN,  aby vytvořil standardy, které budou napomáhat při konstrukci bezpečných a hygienických strojních zařízení. EHEDG prostřednictvím svých publikovaných dokumentů  seznamuje s těmito standardy. EHEDG aktivně podporuje globální harmonizaci směrnic a standardů. Aktivně spolupracuje s organizacemi založenými v USA, a to NSF a 3-A

Dokumenty (směrnice/příručky) EHEDG se vytvářejí v angličtině a k dispozici jsou i překlady do pěti ostatních jazyků. Rozšířené souhrny směrnic EHEDG jsou publikovány v časopise “Trends in Food Science and Technology”. (Pozn.: ÚZPI má přístup k elektronické verzi tohoto časopisu).

 

Související příspěvky na Agronavigatoru:

* 3-A standard sanitace

* FPM Expo: výstava potravinářských strojů v USA

* HYFOMA: projekt EU zaměřený na hygienickou výrobu potravin