Bezpečnost potravin

EHEC O104:H4 také v tekoucí vodě

Vydáno: 21. 6. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Analýzy prokázaly kontaminaci potoční vody v blízkosti německého Frankfurtu nebezpečnými zárodky EHEC O104:H4.

Wiesbaden (lme) – Jak oznámila hesenská ministerstva sociálních věcí a životního prostředí, zemědělství a ochrany spotřebitele ve společném tiskovém prohlášení, byla prokázána přítomnost nebezpečného původce EHEC O104:H4 v potoku na předměstí Frankfurtu s názvem Nieder Erlenbach. V tomto potoce byla opakovaně prokázána přítomnost EHEC 0104:H4 i v několika vzorcích v loňském roce. V případě povrchových vod se nejedná o nic neobvyklého.
Důvody kontaminace vody zárodky mohou být rozmanité. Protože se odběr vzorků uskutečnil poblíž čistírny odpadních vod, není možné vyloučit, že se zárodky dostaly do povrchové vody tam. V čistírnách dochází k redukci počtu zárodků v povrchových vodách, neznamená to však, že je vyčištěná voda hygienicky nezávadná. Proto byli lidé v Hesensku varováni před koupáním v tekoucích vodách.
Podle sdělení ministerstva životního prostředí byly informovány statky sousedící s erlenbachským potokem. Existují dvě povolení k odběru vody z tohoto potoka. Oba zemědělské podniky mají nyní zakázáno vodu z potoka odebírat. „Povolení se vztahuje na zalévání konzumních brambor, cukrovky a brambor pro produkci škrobu. Podniky byly také upozorněny na to, že se voda nesmí používat na zalévání a praní zeleniny a jiných potravin“, uvedla dále tisková mluvčí ministerstva. Není možné vyloučit, že budou zahrádkáři vyzváni k tomu, aby nekonzumovali výpěstky, které zalévali vodou z potoka. Byl nařízen odběr dalších vzorků, aby bylo možné vytvořit přesný obraz o případné další kontaminaci. Od vypuknutí nákazy EHEC O104:H4 v severním Německu na začátku května došlo k 38 úmrtím, celkový počet infikovaných osob dosáhl zatím přibližně počtu 3 300.  
Hessen: EHEC O104:H4 in Fließgewässer gefunden
[2011-06-20],
www.animal-health-online.de