Bezpečnost potravin

EFSA: zveřejněny výsledky studií testujících potenciální genotoxicitu semikarbazidu

Vydáno: 10. 4. 2004
Autor:

Byly provedeny testy na vznik chromozomálních aberací, mutací genů a reverzních bakteriálních mutací.

EFSA zveřejnila výsledky tří studií týkajících se potenciální genotoxicity semikarbazidu, jejichž provedení zadala nizozemské Organizaci pro aplikovaný vědecký výzkum:

1. Test na chromozomální aberace způsobené semikarbazidem provedený na ovariálních buňkách křečka čínského.

2. Test na reverzní bakteriální mutace vyvolané semikarbazidem.

3. Test na genetické mutace lokusu TK buněčné kultury linie L5178Y vyvolané semikarbazidem.

Potřeba těchto studií vyvstala po zjištění, že potenciální karcinogen semikarbazid migroval do potravin balených ve skleněných lahvích nebo sklenicích (dětská výživa) z vakuově přichycených plastových těsnících fólií z kovových víček používaných jako uzávěry těchto skleněných obalů.

Výsledky všech testů ve formátu PDF lze nalézt na stránce http://www.efsa.eu.int/science/afc/afc_documents/363_en.html