Bezpečnost potravin

EFSA zaktualizoval vodítka k hodnocení vlivu geneticky modifikovaných rostlin na životní prostředí

Vydáno: 12. 11. 2010
Autor:

Zpráva EFSA ze dne 12.11. 2010.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil aktualizovaná vodítka pro hodnocení rizik pro životní prostředí (ERA) geneticky modifikovaných rostlin, která reflektují současný stav vědeckého poznání v této oblasti. Původní vodítka z roku 2008 aktualizoval na žádost Evropské komise Panel pro geneticky modifikované organismy (GMO).

Vodítka implementují přísnější požadavky směrnice 2001/18/EC na hodnocení dopadu pěstování geneticky modifikovaných plodin na životní prostředí a obsahují zrevidovanou sekci o hodnocení možných účinků na necílové organismy. Za tímto účelem proběhly diskuse se zainteresovanými subjekty (nevládní organizace, žadatelé o pěstování GM plodin) a členskými státy Evropské unie. Uvedený dokument je výsledkem dvouleté práce EFSA. Touto vědeckou prací Úřad naplňuje svůj závazek zůstat na čele současného vývoje v oblasti hodnocení environmentálního rizika geneticky modifikovaných plodin.

Výsledek jejich práce můžete najít na webových stránkách EFSA.

Zdroj: EFSA