Bezpečnost potravin

EFSA žádá průmysl o podklady ohledně furanu

Vydáno: 25. 9. 2004
Autor:

Na základě zjištění amerického úřadu FDA týkajících se obsahu furanu v potravinách shromažďuje EFSA informace o množství této potenciálně kancerogenní látky, aby příp. byly provedeny kroky k zajištění bezpečnosti.

EFSA žádá potravinářský průmysl prostřednictvím CIAA (Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu) o veškeré informace týkající se vytváření furanu při zpracování potravin. Nemá se jednat o údaje u jednotlivých značek potravin, ale globálně u jednotlivých druhů (např. mletá káva nebo instantní káva). Je to důsledek letošního zjištění amerického úřadu FDA (Úřad pro potraviny a léčiva), že některé potraviny obsahují vysoká množství furanu. Zároveň EFSA požaduje i informace o analytických metodách. Obdobným způsobem byly dříve od průmyslu získávány informace o akrylamidu nebo semikarbazidu (SEM).
Informace mají být podkladem k rozhodnutí, zda a v jaké míře mají být v této oblasti prováděny další výzkumy.
Furan je bezbarvá těkavá látka, která je kancerogenní pro zvířata, ale není známo, jaké důsledky mají pro lidi poměrně nízká množství obsažená v potravinách. Zřejmě je obsažen v potravinách, které byly tepelně ošetřeny. Podle FDA byl furan zjištěn v kojenecké výživě (až 100 μg/kg), některých omáčkách a polévkách (Campbell, Maxwell House). Zásadně nelze vyloučit, že skutečná expozice potravinami je natolik nízká, než aby se dal očekávat škodlivý efekt.
Předběžná diskuse k tomuto tématu probíhala na jednání na Poradním fóru EFSA v červnu 2004. Po shromáždění informací bude další postup projednán na Poradním fóru.
EU Food Law, 2004, č. 179, s. 9