Bezpečnost potravin

EFSA: Vědě nesmí vládnout termíny

Vydáno: 7. 5. 2004
Autor:

Řídící výbor Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na svém 14. zasedání, které proběhlo 27. dubna v Parmě v Itálii, potvrdil svůj závazek vydávat nezávislá, vysoce kvalifikovaná vědecká doporučení v rozumných časových termínech.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin varoval, že jeho vědecký výzkum a vypracování kvalifikovaných doporučení na vědecké bázi nemůže být omezován časovými limity. Na svém prvním zasedání v Parmě – budoucím sídle EFSA – Řídící výbor znovu posoudil postoj Úřadu ke stanovení časových lhůt pro vědeckou práci. Výbor podpořil závazek Úřadu na včasné poskytnutí kvalifikovaných doporučení, nicméně dospěl k závěru, že „pravidlo dodržení termínů nemůže být prosazováno za cenu méně kvalitních vědeckých výsledků”. Výbor vyjádřil své znepokojení nad ustanovením uvedeným v konceptu legislativního návrhu, které dává Evropské komisi možnost odvolat rozhodnutí EFSA. Předseda Řídícího výboru se chce obrátit na patřičné legislativní orgány EK a informovat je o znepokojení Úřadu na touto záležitostí.

Zasedání věnovalo pozornost také další důležité události týkající se budoucnosti Úřadu. EFSA podepsal dohodu s italskou vládou o umístění sídla EFSA v Parmě. Předseda Řídícího výboru Stuart Slorach poděkoval italským úřadům za chvályhodnou rychlost a efektivnost při jednání o zřízení sídla v Parmě a při vypracování dohody.

www.efsa.eu.int