Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA se 10 let stará o bezpečnost potravin do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality
10. výročí EFSA > EFSA - Archiv> 10. výročí EFSA

EFSA se 10 let stará o bezpečnost potravin

Vydáno: 10.2.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Tisková zpráva EFSA z 30. ledna 2012.
Evropský úřad bezpečnosti potravin EFSA od svého založení v r. 2002 hraje v Evropské unii zásadní roli při posuzování rizik z potravin a krmiv, výživy a zdraví rostlin a zvířat. Je třeba zdůraznit vynikající kvalitu vědecké práce, kterou během deseti let přispěl k ochraně evropských spotřebitelů. Svět se od založení EFSA změnil. V druhém desetiletí 21. století se objevily nové trendy a záležitosti ovlivňující přírodu i objem práce EFSA.
EFSA usiluje o vynikající kvalitu a stal se celosvětově uznávaným referenčním orgánem bezpečnosti potravin. Posílil vazby se svými partnery a s podnikateli v EU i mimo ni, a přijetím nových zásad své politiky bude i nadále pokračovat v podpoře bezpečnosti potravinového řetězce a vytváření důvěryhodnosti hodnocení rizik v EU.
S ohledem na nově koncipovanou „Vědeckou strategii úřadu pro období 2012-2016“ a  vývoji rozsahu hodnocení rizik, došlo k vnitřní restrukturalizaci EFSA. Reforma umožní úřadu pružně a co nejoperativněji reagovat na regulaci vzniklých rizik, a tím soustavně chránit spotřebitele.
Úspěšné aktivity během uplynulých 10 let
- poskytováním vědeckého poradenství přispěl k úspěšnému snížení počtu výskytů salmonely u lidí v EU (od r. 2004 do 2009 snížení o 50 %);
- vědeckým posouzením více než 3000 zdravotních tvrzení přispěl k ochraně spotřebitelů před klamavým a zavádějícím označováním potravin a reklamou;
- opakovaným posouzením většiny schválených potravinářských barviv zahájil proces revize hodnocení všech aditiv;
- zpracovává roční přehledy na základě zpráv členských států o zoonózách a antimikrobiální rezistenci u zvířat a zpráv o obsahu reziduí pesticidů v potravinách a expozici  spotřebitelů;
- zpracoval široké spektrum poradních dokumentů pro zpracování žádostí o použití regulovaných produktů (např. aditiv do krmiv), a také pokyny pro hodnocení rizik v různých oblastech (např. nanotechnologie);
- zveřejnil přes 2500 vědeckých stanovisek použitých jako podklad pro opatření a iniciativy k zajištění bezpečnosti potravin a krmiv;
- pro zajištění hodnocení rizik propojil více než 1500 vědeckých expertů;
- zavedl jeden z nejrobustnějších systémů k zajištění nestrannosti vědeckého poradenství, umožňující nezávislé porovnávání organizací;
- počet pracovníků vzrostl z původních 30 na 450;
- umožňuje efektivní systém spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, jejich institucemi a podniky;
- těsně spolupracuje se sesterskými úřady EU  (European Centre for Disease Prevention and Control, European Medicines Agency and European Chemicals Agency) a zajišťoval spolupráci s institucemi pro hodnocení rizik po celém světě.

Přehled o aktivitách je zveřejněn v oddílu
10th Anniversary na webu EFSA v rubrice „o nás“.

EFSA

Předcházející informace:
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021