Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA reviduje MLR pro šest aktivních látek do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

EFSA reviduje MLR pro šest aktivních látek

Vydáno: 21.2.2013
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
U tří prověřovaných herbicidů nebylo zjištěno riziko pro spotřebitele, v případě chlorothalonilu, etoxazolu a pimetrozinu je třeba doplnit chybějící údaje.

Úřad EFSA postupně provádí posuzování maximálních limitů reziduí pesticidů (MLR) a jejich aktivních látek, a to podle stanoveného plánu a aktuálních poznatků.

V r. 2012 se revize týkala herbicidů azimsulfuron,  oxasulfuron a rimsulfuron, fungicidu chlorothalonil, akaricidu etoxazol a insekticidu pimetrozin. Důvodem bylo, že tyto prostředky byly naposledy posuzovány před vydáním nařízení 396/2005/ES o regulaci pesticidů pomocí MLR.

Při hodnocení a stanovení MLR se využívají zprávy o výskytu reziduí v rostlinách, ve zpracovaných komoditách, v dobytku a v potravinách z nich vyrobených. EFSA varuje, že pokud k některému z prostředků nebudou zjištěny potřebné údaje pro revizi MLR, může být podán návrh na zrušení jeho oprávněného používání.

V případě prověřovaných herbicidů byly k dispozici všechny požadované údaje a nebylo zjištěno riziko pro spotřebitele.

V případě látek chlorothalonil,  etoxazol a pimetrozin chybějí údaje.

U fungicidu chlorothalonil, který byl v EU schválen v r. 2006, chybějí údaje o metabolitu SDS-3701 a bylo zjištěno možné akutním riziko pro konzumenty této aktivní látky. Nebylo proto možno jej zařadit do přílohy II nařízení 396/2005/ES.

Etoxazol byl schválen v r. 2005, ale chybějí některé údaje. Nebylo však zjištěno riziko pro spotřebitele, a tak byla látka zařazena do přílohy II s předběžnými hodnotami MLR. Chybějí údaje o jahodách, rajčatech a lilku z jižních oblastí EU.

Pymetrozin byl schválen v r. 2001, chybějí však údaje o možném akutním riziku pro spotřebitele. Jsou zapotřebí další údaje o některých druzích ovoce a zeleniny.

EU Food Law, 2012, č. 557, s. 15-16
Objednávka kopie článku

 Související informace:
Nový výbor EFSA pro koordinaci posuzování rizika pesticidů (2008)
EFSA posuzuje bezpečnost pesticidů (2008)
První zpráva EFSA o reziduích pesticidů v potravinách(2009)
Druhá zpráva EFSA o reziduích pesticidů v potravinách(2010)
Stanovení nových maximálních limitů reziduí pro BAS 650F (2009)
Zpráva o návrhu zaměřeném na kumulativní riziko látek v potravinách(2012)
Aktivní složky v přípravcích na ochranu rostlin

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021