Bezpečnost potravin

EFSA prověřoval taurin a d-glukuronolakton

Vydáno: 16. 2. 2009
Autor:

Obě složky používané při výrobě energietických nápojů považuje EFSA za nezávadné.

Panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin Evropského úřadu pro bezpečnost ptoravin (EFSA – ANS) schválil stanovisko, ve kterém konstatuje, že příjem taurinu a d-glukuronolaktoru z pravidelné konzumace tzv. energetických nápojů nevzbuzuje obavy z hlediska vlivu na zdraví. Nejnovější vědecké údaje rozptýlily obavy vyslovené Vědeckým výborem pro potravin (SCF, předchůdce EFSA). Podle SCF existovaly obavy, že taurin negativně působí na mozek a d-glukuronolakton na ledviny. Podle panelu ANS je zapotřebí shromažďovat údaje o konzumaci energetických nápojů, zvláště u mladých lidí, neboť při posuzování bezpečnosti taurinu a d-glukuronolaktonu se vycházelo z údajů o příjmu energetických nápojů z roku 2003, které měl k dispozici SCF.
Panel ANS se zabýval bezpečností obou složek používaných v energetickcýh nápojích, ne bezpečností samotných energetických nápojů. Taurin a d-glukuronolakton se vyskytují jako přirozené složky v potravinách a jsou běžnými humánními metabolity. V energetických nápojích se používají v mnohem vyšších koncentracích. Nové údaje potvrdily, že množství, při kterém se nevyskytují škodlivé účinky (NOAEL, No Observed Adverse Effect Level) je 1 000 mg/kg tělesné hmotnosti pro obě složky. Stanovisko EFSA – ANS je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA