Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA přezkoumal bezpečnost limitů reziduí glyfosátu do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

EFSA přezkoumal bezpečnost limitů reziduí glyfosátu

Vydáno: 31.5.2018
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA zveřejnil dvě vědecké zprávy o hodnocení bezpečnosti limitů glyfosátu v potravinách a v krmivech.


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dokončil přezkoumání maximálních povolených limitů glyfosátu v potravinách. Vyhodnocení vychází z údajů o reziduích glyfosátu v potravinách, které úřadu EFSA poskytly všechny členské státy EU.

Maximální limity reziduí (MRLs) jsou nastaveny tak, aby spotřebitelé byli chráněni před nadměrným množstvím glyfosátu ve stravě. Hodnoty jsou založeny na analýze všech stávajících povolených použití herbicidu (glyfosátu) v EU.

Nejistoty vyplývající z chybějících informací v poskytnutých datech jsou zmíněny ve zprávě (podrobnosti viz úplné odůvodněné stanovisko).

Přezkoumání dat (zahrnující všechny plodiny ošetřené glyfosátem) obsahuje hodnocení rizika, které uvádí, že současné úrovně expozice glyfosátem nepředstavují riziko pro lidské zdraví. V rámci hodnocení úřad EFSA porovnal diety dospělých a dětí v EU s hodnotami bezpečného příjmu, které (EFSA) doporučil v roce 2015.

Zdraví zvířat

Údaje z přezkoumání MRL glyfosátu tvoří také část důkazů použitých ve druhé zveřejněné zprávě, která hodnotí potenciální vliv reziduí glyfosátu v krmivech na zdraví zvířat.

Při hodnocení byly prozkoumány všechny dostupné informace o přítomnosti glyfosátu v krmivech, včetně dovezených krmiv. Úřad EFSA dospěl k závěru, že rezidua glyfosátu v krmivech nemají s největší pravděpodobností vliv na zdraví skotu, ovcí, prasat, koní a kuřat.

Co jsou MRLs?

MRLs jsou horní limity reziduí pesticidů, které jsou legálně přípustné v/na potravinách nebo krmivech, založené na správné zemědělské praxi a nejnižší expozici nezbytné k ochraně citlivých spotřebitelů. Odvozují se po komplexním hodnocení vlastností účinné látky a zamýšleného použití pesticidu. Tyto zákonné limity platí také pro dovážené potraviny a krmiva.

 


Zdroj: EFSA

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):
MRL

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021