Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA podporuje veřejný přístup k údajům do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

EFSA podporuje veřejný přístup k údajům

Vydáno: 18.1.2013
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Beránková
EFSA zpřístupňuje data použitá při hodnocení rizik veřejnosti.
EFSA oznámila zahájení významné iniciativy usnadňující přístup k datům, jenž má zvýšit  transparentnost hodnocení rizik. Program, který je vyvíjen ve spolupráci s partnery Úřadu a  zainteresovanými subjekty, bude zvažovat jak nejlépe a jaký rozsah technických dat  použitých  při hodnocení rizik může být zpřístupněn široké vědecké komunitě a zainteresovaným skupinám.
Projekt je součástí kontinuální povinnosti EFSA na otevřenost a adresnost doporučení vyhotovených v nezávislých hodnotících zprávách EFSA, a vede k dalšímu zlepšení průhlednosti při procesech rozhodování. Vědecká strategie EFSA poukazuje také na význam Úřadu, jenž má vedoucí úlohu při zpřístupňování důležitých vědeckých dat všem zaienteresovaným stranám.
Výkonná ředitelka EFSA Catherine Geslain-Lanéelle řekla: „Hodnocení rizik je vyvíjející se vědecká disciplína a EFSA se neustále snaží vyhodnocovat svou minulou práci, což by mělo přinášet nové vědecké poznatky a nové perspektivy k dřívějším závěrům EFSA. Se zahájením nové iniciativy, která usiluje zpřístupnit veřejnosti data použitá při hodnocení rizik, EFSA bude pomáhat vědcům z různých oblastí odborného výzkumu, aby mohli obohatit akademickou literaturu a poskytnout nové cenné perspektivy, které mohou být zahrnuty při hodnocení rizik. Toto bude činit závěry hodnocení rizik při zajištění ochrany veřejného zdraví přesvědčivějšími a bude dále budovat důvěru v práci EFSA.“
Iniciativa transparentnosti staví na řadě již provedených měření EFSA ke zvýšení důvěry a k posílení podrobného zkoumání a dohledu na práci EFSA.  To zahrnuje průhlednost hodnocení rizik význačných stanovisek Vědeckého výboru a navazující iniciativy jako je publikování úplného seznamu vědeckých studií a dříve nepublikovaných dat o aspartamu v průběhu příprav současného návrhu stanoviska Úřadu.
EFSA také otevřel setkání Vědeckého výboru a Vědeckých panelů externím pozorovatelům, aby podpořil větší povědomí o tom, jak je prováděno vědecké hodnocení rizik.
Vzhledem k úrovni veřejného zájmu, EFSA začal zveřejňovat všechna data o geneticky modifikované kukuřici NK603 na svých webových stránkách. Mezitím Úřad tato data již také zpřístupnil na specifické žádosti při několika příležitostech. Zástupci veřejné nebo vědecké komunity tak budou nyní moci přezkoumat a využít všechna data použitá při tomto hodnocení rizik.


Zdroj:  EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021