Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek EFSA: nové GM plodiny nepředstavují riziko, námitky odpůrců jsou bezpředmětné do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

EFSA: nové GM plodiny nepředstavují riziko, námitky odpůrců jsou bezpředmětné

Vydáno: 26.8.2015
Tisk článku
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN ze dne 17. 8. 2015.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal v posledních měsících několik vědeckých stanovisek k bezpečnosti nových geneticky modifikovaných (dále "GM") zemědělských plodin a vyjádřil se též k námitkám nevládních organizací proti povolením vydaným Evropskou komisí.

Stanoviska k novým modifikacím plodin určených pro dovoz a zpracování v EU (nikoliv pro pěstování):

O tom, že EFSA každou část žádosti pečlivě posuzuje, svědčí případ kukuřice 5307 firmy Syngenta, rezistentní vůči škůdcům řádu Coleoptera (brouci), u které úřad shledal jako nevyhovující studii toxicity Cry proteinu.

Kukuřice NK603 × T25 (tolerantní k herbicidům glyfosátu a glufosinátu) a MON87427 (s tkáňově specifickou tolerancí k herbicidu glyfosátu) podle GMO Panelu EFSA nepřinášejí zvýšené riziko pro zdraví ani pro životní prostředí ve srovnání s nemodifikovanou kukuřicí.

Obdobně sója FG72 (tolerantní ke glyfosátu a k herbicidům s účinnou látkou isoxaflutol) a dva typy sóji s kombinací genů - MON87708 × MON89788 (tolerantní k herbicidům dicamba a glyfosát) a MON87705 x MON89788 (s nižším obsahem nasycených mastných kyselin a vyšším obsahem kyseliny olejové pro lepší stabilitu oleje, tolerantní ke glyfosátu – viz článek Biotrinu ze dne 15.7.2014) nepředstavují v daném rozsahu použití žádné riziko.

Vyjádření EFSA k námitkám proti vydaným povolením

Nevládní organizace v čele s TestBiotech napadly povolení GM plodin, která Evropská komise vydala po dlouhém váhání letos v dubnu (viz článek Biotrinu ze dne 5.5.2015). Podle odpůrců biotechnologií tato rozhodnutí vycházela ze zkreslených a nedostatečných posouzení ze strany EFSA. Komise tedy požádala úřad EFSA, aby přezkoumal svá předchozí stanoviska ve světle nových informací. Po podrobném rozboru všech námitek vznesených proti hodnocení rizika řepky MON 88302 a tří typů sóji se změněným složením oleje (Plenish™ - 305423,  Vistive® Gold – 87705 a Soymega™ – 87769), dospěl GMO Panel EFSA k závěru, že TestBiotech a další nepředložili žádné argumenty, které by vedly ke změně kladného stanoviska úřadu.

Zdroj: http://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo

Převzato: BIOTRIN
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018