Bezpečnost potravin

EFSA nemá žádné námitky proti použití kyseliny mléčné u hovězího masa

Vydáno: 3. 8. 2011
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

USDA si podalo žádost o povolení používat k ošetření hovězího masa kyselinu mléčnou.

Sprejování hovězího masa kyselinou mléčnou s cílem snížení bakteriální zátěže je bezpečné v případě, že tato látka splňuje požadavky EU na potravinářské přísady. K tomuto závěru dospěl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) po analýze přibližně dvou desítek vědeckých studií.
 
Experti doložili, že takové ošetření může ve srovnání s očištěním masa pomocí pitné vody resp. úplně bez očištění významně zredukovat počet baktérií v mase. Kromě toho byla prokázána účinnost kyseliny mléčné i vůči EHEC baktériím. Že by se u baktérií na základě používání kyseliny mléčné vyvinula rezistence vůči antibiotikům, které se používají k terapeutickým účelům, považuje EFSA za nepravděpodobné. Rizika pro životní prostředí dosud hodnocena nebyla – z důvodu zanedbatelné odhadované koncentrace kyseliny mléčné před vstupem do kanalizačního systému.
 
Ve studiích byly používány roztoky s podílem kyseliny mléčné od 2 do 5 % při maximální teplotě 55 °C. Evropská komise pověřila EFSA přezkoušením, protože americké ministerstvo zemědělství (USDA) si podalo v EU žádost o povolení používání kyseliny mléčné jako prostředku k ošetřování masa. Ve Spojených státech je obvyklé jatečné trupy skotu ošetřovat pomocí roztoku kyseliny mléčné nebo octové, zatímco v EU nebylo dosud žádné antimikrobní ošetření masa povoleno.
 
Hovězí maso je možné teprve na konci porážkové linky očistit pomocí pitné vody. Pro americké producenty je důležité získat povolení EU ještě předtím, než Brusel pravděpodobně k 1. srpnu roku 2012 více než zdvojnásobí dovozní kvótu (na 48 200 tun) pro vysoce kvalitní, hovězí maso americké provenience prosté růstových hormonů. V opačném případě by američtí producenti nemohli využít nové exportní možnosti v plném rozsahu.
 
EFSA hat keine Bedenken gegen Milchsäure auf Rindfleisch
[2011-08-01], www.topagrar.com