Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA: Nejnovější vědecké poznatky pomáhají chránit kojence do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

EFSA: Nejnovější vědecké poznatky pomáhají chránit kojence

Vydáno: 15.6.2017
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA vypracoval pokyny pro hodnocení rizika látek obsažených v kojenecké výživě.Nová metodika úřadu EFSA pro hodnocení látek v potravinách určených pro děti do 16. týdne věku ještě více podpoří rozhodování autorit EU o bezpečnosti potravin pro tuto věkovou skupinu. Úřad EFSA bude posuzovat bezpečnost potravin, včetně některých potravinářských přídatných látek, již podle této nové metodiky hodnocení rizik.   

Složení potravin určených pro kojence je legislativně regulováno na úrovni EU. Předpisy zahrnují požadavky týkající se použití a / nebo přítomnosti látek jako jsou potravinářské přídatné látky, rezidua pesticidů, kontaminující látky a materiály přicházející do styku s potravinami.

Nejnovější metodika hodnocení

Vědecký výbor EFSA vypracoval metodické pokyny, které umožní hodnocení rizik látek v potravinách pro děti do 16. týdne věku (látek přidaných záměrně nebo látek v potravinách již přítomných).  

Metodické pokyny vytvořili odborníci úřadu EFSA v návaznosti na nejnovější hodnocení vývoje dětí před narozením a po něm. Metodika popisuje procesy v těle a funkce orgánů, které možná zvyšují citlivost dětí na látky v potravinách. Nové hodnoty spotřeby, odvozené z příjmu kojenecké výživy jako jediného zdroje výživy, pomohou odhadnout míru expozice kojenců těmto látkám.  

Jak metodické pokyny fungují

Vědecký výbor vypracoval pokyny, které umožňují případ od případu specifické hodnocení rizika na základě důkazů:

1) o vývoji orgánů u kojenců, včetně střev, metabolismu, mozku, mozkových bariér, imunitního systému, endokrinních a reprodukčních systémů;

2) o toxicitě látek, zjištěné: 
- z testů na mladých a dospělých zvířatech, 
- z testů účinků látek na mláďatech, které nebyly pozorovány u mladých/dospělých zvířat; nebo z účinků, které se potenciálně mohou u mláďat objevit při nižších dávkách.

 

Vědecký výbor při finalizaci metodických pokynů zohlednil zpětnou vazbu vycházející z veřejné konzultace, která je obsahem doprovodné zprávy.Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021