Bezpečnost potravin

EFSA nabádá k opatrnosti při pěstování nových GM odrůd kukuřice

Vydáno: 4. 1. 2012
Autor: Ing. Dana Koubová

Pěstování geneticky modifikovaných linií kukuřice GA21 a Bt11 by mělo být doprovázeno bezpečnostními opatřeními.

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Normální tabulka“;
mso-style-parent:““;
font-size:10.0pt;“Times New Roman“;}

Pěstování geneticky modifikovaných linií kukuřice GA21 a Bt11 by nemělo vyvolávat žádné zásadní pochyby o bezpečnosti, musí však být doprovázeno určitými opatřeními. K tomuto závěru dospěl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v dobrozdání, které bylo zveřejněno v polovině prosince.

GA21 je tolerantní vůči herbicidní účinné látce glyfosátu, zatímco Bt11 vykazuje rezistenci vůči zavíječi kukuřičnému. Pro oba produkty žádala společnost Syngenta povolení nejen k dovozu jako krmiva a potraviny (tím již Bt11 disponuje), ale i k pěstování v rámci EU.

EFSA připouští, že GA21 by mohla poškozovat životní prostředí. Proto by při aplikaci glyfosátu na pole s GA21 měla být učiněna bezpečnostní opatření, jako například ochrana sousedních porostů před úletem totálního herbicidu, zřízení okrajových pásů polí nebo také dodržování osevních postupů. Změny vegetace na základě aplikace glyfosátu musí být kontrolovány, stejně jako eventuální vývoj rezistence plevelů.

Co se týče Bt11, EFSA uvádí, že výskyt motýlů, kteří nejsou považováni za škůdce, by měl být pravidelně kontrolován, jakmile podíl Bt11 regionálně překročí určitou hranici. Kromě toho je třeba pěstování Bt11 sladit s MON810 a eventuálně jinými komerčně pěstovanými druhy Bt-kukuřice, aby se zabránilo vzniku rezistence vůči produkovanému toxinu.

http://www.topagrar.com/news/Home-top-News-EFSA-Vorsicht-beim-Anbau-neuer-GVO-Maissorten-666050.html