Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA nabádá k opatrnosti při pěstování nových GM odrůd kukuřice do kategorie

Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv
Aktuality > Aktuality

EFSA nabádá k opatrnosti při pěstování nových GM odrůd kukuřice

Vydáno: 4.1.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Dana Koubová
Pěstování geneticky modifikovaných linií kukuřice GA21 a Bt11 by mělo být doprovázeno bezpečnostními opatřeními.

Pěstování geneticky modifikovaných linií kukuřice GA21 a Bt11 by nemělo vyvolávat žádné zásadní pochyby o bezpečnosti, musí však být doprovázeno určitými opatřeními. K tomuto závěru dospěl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v dobrozdání, které bylo zveřejněno v polovině prosince.

GA21 je tolerantní vůči herbicidní účinné látce glyfosátu, zatímco Bt11 vykazuje rezistenci vůči zavíječi kukuřičnému. Pro oba produkty žádala společnost Syngenta povolení nejen k dovozu jako krmiva a potraviny (tím již Bt11 disponuje), ale i k pěstování v rámci EU.

EFSA připouští, že GA21 by mohla poškozovat životní prostředí. Proto by při aplikaci glyfosátu na pole s GA21 měla být učiněna bezpečnostní opatření, jako například ochrana sousedních porostů před úletem totálního herbicidu, zřízení okrajových pásů polí nebo také dodržování osevních postupů. Změny vegetace na základě aplikace glyfosátu musí být kontrolovány, stejně jako eventuální vývoj rezistence plevelů.

Co se týče Bt11, EFSA uvádí, že výskyt motýlů, kteří nejsou považováni za škůdce, by měl být pravidelně kontrolován, jakmile podíl Bt11 regionálně překročí určitou hranici. Kromě toho je třeba pěstování Bt11 sladit s MON810 a eventuálně jinými komerčně pěstovanými druhy Bt-kukuřice, aby se zabránilo vzniku rezistence vůči produkovanému toxinu.

http://www.topagrar.com/news/Home-top-News-EFSA-Vorsicht-beim-Anbau-neuer-GVO-Maissorten-666050.html

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021