Bezpečnost potravin

EFSA má přesídlit do Parmy

Vydáno: 21. 7. 2004
Autor:

Informace o stěhování Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a o tématech projednávaných poradním fórem.

Úřad EFSA podepsal oficiální dohodu s italskou vládou ohledně trvalého sídla Úřadu, které má být v Parmě. Podle výkonného ředitele EFSA Geoffrey Podgera dalším krokem bude pronajmutí vhodných moderních kancelářských prostor. Problémem asi bude zajištění výuky v jiných jazycích (především ve francouzštině a angličtině) pro poměrně malý počet dětí zaměstnanců. EFSA má nyní kolem 100 zaměstnanců, z toho 70 % tvoří ženy. 43 % je jich z Belgie, 15 % z Francie a 12 % ze Španělska.
Podle informace z června 2004 se má personál začít stěhovat na podzim 2004, ale kompletní bude až na podzim 2005.
Poradní fórum
Na červnovém „Poradním fóru“ v Budapešti byla podána zpráva o připravovaném „extranetu“, kterým by EFSA a národní úřady mohly snadněji komunikovat jak při každodenní činnosti, tak i v případné krizi.
Byl diskutován rozpor mezi výsledky Komise a EFSA týkajícími se metylrtuti. Je to jedna ze záležitostí, která musí být předem zvažována, pokud jde o krizový plán, který má Komise sestavit ještě v tomto roce.
Příští poradní fórum, které se bude konat 8. listopadu 2004 v Berlíně bude doplněno o akci EFSA, na níž budou vítáni nezávislí členové úřadů.
Koncem června 2004 pořádá EFSA koloquium o metodice a principech stanovení tolerovatelné dávky pro dioxiny, furany a dioxinům podobné PCB, na němž se zúčastní i odborníci z Kanady, Japonska a USA.
EU Food Law, 2004 č. 164, s. 8
EU Food Law, 2004 č. 172, s. 4