Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA hodnotí tepelné ošetření mlžů do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

EFSA hodnotí tepelné ošetření mlžů

Vydáno: 21.12.2015
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Odborníci úřadu EFSA hodnotili alternativy k tepelnému ošetření živých mlžů požadovanému pro eliminaci patogenních mikroorganismů.
Odborníci EFSA hodnotili možné alternativy k stávajícímu tepelnému ošetření měkkýšů, které je vyžadováno legislativou EU před jejich uvedením na trh. Tato ošetření, potřebná k eliminaci potenciálních virů, mohou změnit kvalitu finálního produktu.


Mlži, jako slávky jedlé, ústřice a škeble mohou být pro člověka zdrojem infekcí noroviry a hepatitidou A. Mlži kumulují virové částice ve svých tkáních při filtraci potravy z kontaminované vody.

Experti Panelu pro biologická rizika (BIOHAZ) identifikovali kombinace času a teploty odpovídající současnému požadavku expozice měkkýšů tepelnému ošetření „90 °C po dobu 90 sekund", které by vedly ke stejné redukci virů.

Vědci prokázali, že současný proces zahřátí na 90 °C po dobu 90 sekund může vést k různým úrovním redukce virů v závislosti na použitém procesu – záleží zejména na čase zahřátí a zchlazení (tj. čase, potřebném k dosažení 90 °C a k návratu na pokojovou teplotu).

„Experti EFSA doporučují, aby manažeři řízení rizik definovali úroveň ochrany. Na základě toho mohou hodnotitelé rizik stanovit požadovanou redukci virů a potřebné tepelné ošetření,“ uvedla Marta Hugas, vedoucí BIOCONTAM UNIT úřadu EFSA. „To umožní provozovatelům podniků navrhnout postup v souladu s právními předpisy a zároveň dosáhnout požadované kvality produktu," dodala.


Zdroj: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021