Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA: hodnocení rizika šíření lesknáčka úlového do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

EFSA: hodnocení rizika šíření lesknáčka úlového

Vydáno: 16.12.2015
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Doporučení úřadu EFSA pro omezení šíření lesknáčka úlového.

 
Lesknáček úlový (small hive beetle) je škůdce postihující včely, čmeláky a bezžihadlové včely (Meliponula ferruginea), který se vyskytl v jižní Itálii v září roku 2014. Tento škůdce se může rychle šířit na velké vzdálenosti, pokud by došlo k přesunům zamořených úlů. Z tohoto důvodu úřad EFSA doporučuje zachování omezení pohybu včel, čmeláků a komodit ze zamořených oblastí do oblastí nezamořených, tak aby se zabránilo šíření škůdce dále v EU.

Odborníci Vědeckého panelu EFSA pro zdraví a pohodu zvířat (Panel AHAW) vytvořili dva matematické modely předpovídající případné šíření lesknáčka úlového ze zamořených do nezamořených oblastí. Modely ukázaly, že by to trvalo více než 100 let, aby se lesknáček přirozeně přesunul z Kalábrie do Abruzzo (asi 250 km), ale že v případě přesunutí zamořených úlů by se tento proces výrazně urychlil.
  
EFSA hodnotil také faktory zmírňující rizika, které by mohly být účinné při zajištění bezpečného obchodu uvnitř EU s živými včelami, včelařskými a vedlejšími produkty. Hlavní závěry úřadu EFSA jsou:

• detekce lesknáčka úlového vizuální kontrolou je vysoce efektivní a proveditelné pro zásilky včelích královen;
• použití jemného pletiva (s maximální velikostí pórů 2 mm) k zabránění kontaminace během přepravy je vysoce efektivní pro zásilky včel, včelích produktů, které mají být použity ve včelařství; pro med nevytlačený z plástů, a vybavení používané v chovu včel;
• mrazení, ohřívání a vysoušení včelích produktů a použitého vybavení je vysoce efektivní při snižování rizika přenosu lesknáčka úlového;
• včelaři by si měly vést záznamy o pohybu jejich včelstev pro usnadnění vyšetřování šíření škůdců.

Mezi opatření snižující rizika pro včelíny, která jsou účinná pro kontrolu šíření lesknáčka úlového v zamořené oblasti (kde eradikace již není cílem) patří:
• správná hygiena úlů a včelařská praxe;
• přísná vizuální kontrola, která identifikuje nejen škody způsobené škůdci, ale také škůdce v jejich různých životních etapách;  
• ošetření půdy pyrethroidními insekticidy. Ty by měly být použity pouze v případě poškození plástů a pokud je jejich použití povoleno v daném členském státě. Je nutné se vyhnout expozici necílových druhů pyrethroidy.

Pozadí
Lesknáček úlový byl poprvé detekován v Kalábrii v září 2014 a na Sicílii o několik týdnů později. Tyto oblasti jsou hlavním zdrojem včelích královen, které jsou zasílány do mnoha částí EU.
Itálie zavedla regionální a národní opatření k zamezení šíření, k šetření a pokud je to možné k vymýcení lesknáčka úlového. Jedná se o zničení zamořených včelínů a omezení pohybu včelstev a některých včelařských produktů, vedlejších produktů a včelařského vybavení. Evropská komise rovněž zavedla omezení obchodu uvnitř EU. Zejména včelstva a královny nesmí opustit zakázané oblasti.
Nová zjištění leskňáčka úlového v Kalábrii v září a říjnu 2015 ukazují, že zamoření ještě nebylo vymýceno.

Zdroj:  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021