Bezpečnost potravin

EFSA hledá spolupracující organizace

Vydáno: 5. 4. 2006
Autor:

Bude vytvořena evropská základna organizací úzce spolupracujících s EFSA na plnění poslání EFSA.

EFSA bude podporovat vytvoření základny z evropských organizací, které působí v oblastech spadajících do působnosti EFSA (poslání EFSA). Cílem tohoto vytvoření sítě organizací je zejména usnadnit vědeckou spolupráci koordinací aktivit, výměna informací, vytváření a implementace společných projektů, výměna zkušeností a nejlepších praktik v oblasti působnosti EFSA.

EFSA může v rámci svého poslání pověřit spolupracující organizace určitými úkoly, zejména přípravnými pracemi pro vědecké posuzování, vědeckou a technickou pomocí, sběrem dat a identifikací objevujících se rizik. Některé z těchto úkolů mohou získat oprávněně finanční prostředky.

Finanční podpora bude přidělena úkolům, které mají zvláštní význam pro zajištění výkonu funkce EFSA nebo pro plnění priorit stanovených v pracovním programu EFSA a při krizových situacích, ve kterých Komise požaduje pomoc EFSA.

Vedení EFSA vytvoří seznam kompetentních organizací navržených členskými státy, které by mohly být nápomocny EFSA. Ve druhé polovině roku 2006 bude proveden výběr z navržených organizací pro spolupráci.

 

EFSA