Bezpečnost potravin

EFSA hledá externí oponenty

Vydáno: 26. 5. 2009
Autor:

Do 15.6.2009 se lze ucházet o pozici externího oponenta v pracovní skupině, která podpoří EFSA v posouzení kvality její vědecké práce.

Tato informace je adresovaná: členům vědeckých výborů, síti pracovišť spolupracujících s EFSA podle čl. 36 a dalším expertům vhodným pro spolupráci s EFSA.
 
EFSA usiluje o vyhledání takových externích odborníků, kteří pomohou objasnit, zda při rozvoji vědeckých výstupů byla použita „správná praxe hodnocení“, a to z pohledu sběru, popisu, hodnocení a interpretace vědeckých dat. Experti budou také posuzovat, zda jsou závěry a doporučení podpořeny odpovídající interpretací dat, se zvláštním zřetelem na všechny předpoklady a nejasnosti. Zároveň bude posuzováno, zda závěry adekvátně reagují na prvotní zadání vědecké práce.
 
Do pracovní skupiny bude zařazeno celkem 24 externích expertů a zároveň bude také vytvořen rezervní seznam. Experti budou zařazeni do skupin po třech tak, aby bylo pokryto sedm oblastí aktivit: hodnocení chemických a souvisejících rizik (2 skupiny), výživa a potraviny nového typu, biologické hodnocení rizik a sběr dat v oblasti zoonóz, zdraví a pohoda zvířat, zdraví rostlin, GMO, metodologie hodnocení rizik a nově vznikající rizika.
 
Externí oponování vytváří novou část celkového systému oponování EFSA, který napomáhá posoudit kvalitu vědecké práce. Tento systém zahrnuje jednak vlastní oponování při přípravě dokumentu, dále vnitřní oponování prováděné odbornými vědeckými pracovníky a pracovníky pro komunikaci v EFSA a nově také vnější oponování vysoce nezávislými externími experty. Úmyslem této výzvy je najít takové odborníky, kteří mají zájem podílet se právě na externí části oponování zmíněného programu zajištění kvality.
 
Důležitou podmínkou vhodnosti kandidátů pro výše uvedenou činnost je, že se aktivně nepodíleli na vědeckých výstupech EFSA v posledních dvou letech, tedy od 15. června 2007.
 
Vaše přihlášky podávejte přímo EFSA do 15. června 2009 podle detailních instrukcí uvedených na internetových stránkách EFSA.
 
Zdroj: MZe