Bezpečnost potravin

EFSA: GM kukuřice MON 863 bezpečná

Vydáno: 22. 4. 2004
Autor:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin deklaroval, že geneticky modifikovaná kukuřice MON 836 firmy Monsanto je pro lidskou a živočišnou spotřebu a pro životní prostředí stejně bezpečná jako kukuřice konvenční. U hybrida MON 836xMON 810 k tomuto závěru zatím nedospěl.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin 19. dubna zveřejnil, že Panel pro geneticky modifikované organismy dospěl k závěru, že geneticky modifikovaná kukuřice MON 863 firmy Monsanto je pro spotřebitele a životní prostředí stejně bezpečná jako kukuřice konvenční. Co se týče hybridu MON 863xMON 810, zůstal poradní panel v názoru rozdělený. Žádá tedy, aby před tím, než vynese závěrečný soud, byly provedeny další doplňující studie na zvířecích modelech.

Kukuřice MON 863 byla zkonstruována k rezistenci vůči určitým škůdcům, zejména půdním červům. Kukuřice MON 863xMON 810 by měla být mimo půdních červů rezistentní i k několika druhům létajícího hmyzu. Pondělní vyjádření Evropského úřadu pro bezpečnost potravin navazuje na dvě dřívější stanoviska, ve kterých deklaroval GM řepku GT 73 a GM kukuřici NK603 za bezpečnou. EFSA zatím žádnou geneticky modifikovanou plodinu neprohlásil za lidskému zdraví a životnímu prostředí nebezpečnou.

Tisková zpráva na adrese http://www.efsa.eu.int/press_room/press_release/385_en.html