Bezpečnost potravin

EFSA dává zelenou novým testům na BSE

Vydáno: 8. 12. 2004
Autor:

K pěti dosavadním metodám obsaženým v nařízení 999/2001 je úřadem EFSA doporučeno k přijetí za úřední metody sedm nových.

Úřad EFSA doporučil Evropské komisi přijetí sedmi nových testů na zjištění TSE:
– „CediTect BSE-test
– „Enfer TSE-kit“ verze 2,0 – automatizovaná příprava vzorku
– „IDEXX HerdCheck
– „Institut Porquier Speed´it BSE“
– prionový test „PrioSTRIP“
– „Roboscreen Beta prion“
– „Roche applied Science PrionScreen“
Funkčnost těchto testů není o nic horší než u již schválených testů.
Jeden další test neprošel laboratorním ověřováním a další tři jsou zatím zkoušeny. Provozním testováním neprošel „PDL Rapid BSE“ z USA, protože dva pozitivní vzorky vyhodnotil jako negativní.
Test „FRELISA BSE“ od Fujirebio z Japonska se osvědčil v laboratoři, ale zatím nejsou k dispozici výsledky provozních zkoušek. Test na TSE u přežvýkavců z Univerzitní kliniky v Hamburgu Eppendorfu ještě nebyl předložen k laboratornímu ověření. Test na priony post mortem z Labor Diagnostic z Lipska prošel laboratorním ověřením, ale ještě nejsou zprávy z provozních testů.
Zatím je nařízením 999/2001 schváleno pět testů (jsou uvedeny v příloze nařízení):
– „Prionics Check Western“
– „Enfer“
– „Bio-Rad“
– „Prionics Check LIA“
– „InPro CDI-5“.
EU vydává na tyto testy miliony EUR a věří, že schválením nových metod dojde k větší konkurenci na trhu a v souvislosti s tím, ke snížení cen.

Další informace:
Vědecká zpráva EFSA
Zpráva o provozních testech

EU Food Law, 2004, č.189, s. 9-10